Thêm hình ảnh chìm trong Google Docs

Tháng 9 30, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể thêm hình ảnh chìm trực tiếp vào Google Docs.

Chèn ảnh chìm

Hình ảnh chìm này sẽ lặp lại phía sau văn bản trên mỗi trang tài liệu. Điều này rất hữu ích để thêm logo, thương hiệu và thiết kế tùy chỉnh của doanh nghiệp/tổ chức. Ngoài ra, hình chìm được giữ nguyên khi nhập hoặc xuất tài liệu từ Microsoft Word.

Hy vọng tính năng này sẽ giúp người dùng tùy chỉnh tốt hơn các tài liệu và tự tin chia sẻ tài liệu bất kể sử dụng ứng dụng nào.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên cho tính năng này.

  • Người dùng cuối: để bắt đầu, hãy đi tới Chèn > Hình chìm trong tài liệu. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm hình chìm trong Tài liệu.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/9/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/10/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech