Tin cập nhật tuần 31/10-5/11/2022

Tháng 11 07, 2022


Sử dụng khối thông minh trong Google Sheets dưới dạng liên kết trên thiết bị di động

Với smart canvas, người dùng hiện có thể nhanh chóng thêm người và tệp vào Google Sheets bằng các khối thông minh trên web. Bắt đầu từ tuần này, trên thiết bị di động các khối này được xem như văn bản được liên kết và sẽ hiển thị các thẻ có liên quan và các mục trình đơn ngữ cảnh.

 


Tính năng in ngoại tuyến hiện khả dụng đối với Google Sheets

Google đã ra mắt tính năng in ngoại tuyến để hỗ trợ người dùng làm việc trong Sheets có quyền truy cập ngoại tuyến. Ngoài ra, biểu tượng cảm xúc và phông chữ hệ thống hiện đã được đưa vào in ngoại tuyến. Tính năng này chỉ khả dụng với những người sử dụng Google Chrome. Xin nhắc lại, tổ chức có thể mã hóa tệp trang tính bằng mã hóa phía máy khách, một tính năng bổ sung được hỗ trợ bởi tính năng in ngoại tuyến. 

Tìm hiểu thêm

 

Nguồn: LVtech