Quản lý cuộc trò chuyện bằng cách ẩn thông báo trong Google Chat

Tháng 12 11, 2023


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu tùy chọn tắt tiếng/bật tiếng mới trong Google Chat để hỗ trợ người dùng sắp xếp mức độ ưu tiên và quản lý tin nhắn. Đây là tính năng mới nhất trong trải nghiệm Chat nâng cao được công bố gần đây, giúp người dùng tăng cường sự tập trung, loại bỏ phiền nhiễu và cuối cùng tập trung vào các cuộc trò chuyện quan trọng nhất.

Các cuộc trò chuyện bị tắt tiếng sẽ không gửi thông báo đẩy, sẽ không xuất hiện và cũng sẽ bị giảm mức độ ưu tiên về mặt trực quan khi được chuyển xuống cuối mỗi phần cuộc trò chuyện. Huy hiệu thông báo sẽ vẫn áp dụng cho các cuộc trò chuyện bị tắt tiếng khi có @ đề cập mới dành cho người dùng hoặc mọi người trong cuộc trò chuyện.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Bản cập nhật này đặc biệt hữu ích cho những người cảm thấy choáng ngợp trước vô số cuộc trò chuyện có tính tích cực cao vì giờ đây có tùy chọn để loại bỏ tiếng ồn dư thừa, bảo vệ thời gian cho công việc cá nhân và tập trung vào giao tiếp quan trọng nhất.

Thông tin chi tiết:

Việc bật tiếng cuộc trò chuyện sẽ hoàn tác việc loại bỏ ưu tiên trực quan được áp dụng cho cuộc trò chuyện đó và cài đặt thông báo trước khi tắt tiếng sẽ áp dụng lại cho cuộc trò chuyện.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Để tắt tiếng thông báo:

   • Nhấp vào trình đơn ba chấm ở bảng điều khiển bên trái của bất kỳ cuộc trò chuyện nào

   • Chọn tùy chọn tắt tiếng

   • Hoặc mở cài đặt thông báo của bất kỳ cuộc trò chuyện nào và chọn tùy chọn tắt tiếng

  • Để bật tiếng cuộc trò chuyện:

   • Nhấp vào trình đơn ba chấm ở bảng điều khiển bên trái của bất kỳ cuộc trò chuyện nào

   • Chọn tùy chọn bật tiếng

   • Hoặc mở cài đặt thông báo của bất kỳ cuộc trò chuyện nào và bỏ chọn tùy chọn tắt tiếng

  • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tắt tiếng cuộc trò chuyện trong Google Chat.

Thời gian triển khai:

Web

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 6/12/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 18/12/2023.

Mobile

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 28/11/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech