Quản lý nội dung Google Chat bị báo cáo từ công cụ kiểm duyệt mới trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Tháng 1 23, 2024


Tính năng mới:

Google sắp giới thiệu một vị trí tập trung để xem xét và thực hiện hành động đối với nội dung Google Chat được báo cáo trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trong Ứng dụng > Google Workspace > Kiểm duyệt, cùng với công cụ cách ly email dành cho Gmail. Ở đây có thể tìm thấy cái nhìn bao quát về các báo cáo đang hoạt động và đã giải quyết, cũng như thông tin và bối cảnh bổ sung về các thông báo được báo cáo, cho phép đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.

Quản trị viên cấp cao sẽ có quyền truy cập vào công cụ kiểm duyệt và cũng có thể chỉ định cho người dùng đặc quyền “Báo cáo nội dung trò chuyện kiểm duyệt” mới. Đặc quyền mới có thể được chỉ định cho những người dùng phù hợp nhất trong tổ chức để xem xét nội dung Chat, giúp giảm bớt gánh nặng cho quản trị viên cấp cao.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người kiểm duyệt được chỉ định.

Tại sao quan trọng:

Google Chat là chìa khóa để tăng cường năng suất và cộng tác — việc báo cáo và kiểm duyệt nội dung giúp đảm bảo rằng thông tin trao đổi trên Chat là an toàn và phù hợp. Khi người dùng gửi báo cáo, công cụ kiểm duyệt có thể được sử dụng để:

  • Xem tất cả các báo cáo liên quan đến tin nhắn (bao gồm cả những báo cáo đã được giải quyết trước đây).

    • Lưu ý rằng các báo cáo đã giải quyết sẽ bị xóa khỏi công cụ kiểm duyệt sau 180 ngày.

  • Xem lại lịch sử chỉnh sửa của tin nhắn và bản chép lại cuộc trò chuyện, bao gồm tối đa 5 tin nhắn được đăng trước tin nhắn bị báo cáo.

  • Chi tiết cuộc trò chuyện cung cấp thông tin về loại cuộc trò chuyện (tin nhắn trực tiếp, tin nhắn trực tiếp nhóm hoặc Space) với số lượng người tham gia, người quản lý không gian, nguyên tắc, v.v.

Bằng cách sử dụng thông tin này, kết hợp với các chính sách của tổ chức, quản trị viên và người kiểm duyệt có thể chọn cách hành động tốt nhất, cho dù đó là xóa một thư cụ thể hay xóa toàn bộ Space trước khi giải quyết báo cáo. Ngoài ra, người kiểm duyệt có thể thêm nhận xét vào báo cáo để đảm bảo nếu nội dung cần được kiểm tra thêm trong tương lai.

Quản trị viên có thể truy cập công cụ kiểm duyệt trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên bằng cách chọn Ứng dụng > Google Workspace > Kiểm duyệt.

Khi chọn tin nhắn được báo cáo, quản trị viên sẽ thấy nhiều thông tin khác nhau, bao gồm chi tiết cuộc trò chuyện và các báo cáo khác cho tin nhắn đó.

 

Quản trị viên có thể chọn “Hiển thị thêm” từ phần “Tin nhắn được báo cáo” để xem tối đa năm tin nhắn được gửi trước tin nhắn bị báo cáo.

Thông tin chi tiết:

Là một phần của thay đổi này, công cụ kiểm duyệt cũng sẽ bao gồm một tab để quản lý các thư Gmail bị cách ly. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin về cách thiết lập vùng cách ly email và các đặc quyền cần có của quản trị viên để quản lý thư bị cách ly. Tất cả khách hàng Google Workspace đều có thể sử dụng tab Gmail.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên cấp cao: công cụ kiểm duyệt sẽ khả dụng theo mặc định và có thể được truy cập trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên bằng cách truy cập Ứng dụng > Google Workspace > Kiểm duyệt hoặc trực tiếp từ liên kết này: admin.google.com/ac/moderation. Để xem nội dung Chat trong công cụ kiểm duyệt, quản trị viên phải bật tính năng báo cáo nội dung cho Google Chat. Quản trị viên cũng có thể chỉ định đặc quyền “Báo cáo nội dung trò chuyện kiểm duyệt” cho những người dùng khác trong tổ chức.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 22/1/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Tính năng báo cáo và kiểm duyệt nội dung Google Chat được cung cấp cho khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus

Nguồn: LVtech