Ra mắt phiên bản beta: ghi địa điểm làm việc theo lập trình với Calendar API

Tháng 6 21, 2023


Tính năng mới:

Hiện đã có ở phiên bản beta thông qua Developer Preview Program, quản trị viên có thể viết vị trí làm việc của người dùng bằng cách sử dụng Calendar API.

Việc sử dụng API để ghi giá trị vị trí làm việc của người dùng Calendar có thể giúp đồng bộ hóa vị trí làm việc của người dùng với các công cụ của bên thứ ba. Quản trị viên có thể dễ dàng cập nhật vị trí làm việc của người dùng dựa trên:

  • Khi họ đặt bàn qua công cụ đặt vị trí 

  • Lên lịch chuyến đi qua công cụ đặt tour

Tính năng đọc vị trí làm việc đã khả dụng thông qua Developer Preview Program.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả các phiên bản Google Workspace đủ điều kiện.

Phiên bản phát hành:

Tất cả các nhà phát triển đều có thể sử dụng API, tuy nhiên, tính năng vị trí làm việc chỉ dành cho các phiên bản Workspace đủ điều kiện:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade và Nonprofits.

Nguồn: LVtech