Thông tin cập nhật về Google Workspace Marketplace

Tháng 2 22, 2024


Tính năng mới:
Vào năm 2023, Google đã giới thiệu tính năng cho phép quản trị viên cài đặt ứng dụng Google Chat để gửi tin nhắn thay mặt cho người dùng trong miền từ Google Workspace Marketplace. Giờ đây, người dùng cuối cũng có thể khám phá và cài đặt các ứng dụng Google Chat từ Google Workspace Marketplace.

Jira for Google Chat

 

Ngoài ra, giờ đây người dùng có thể mở Google Workspace Marketplace ngay trong Chat. Điều này sẽ bao gồm trải nghiệm duyệt web nâng cao với các danh mục ứng dụng được quản lý, chẳng hạn như “Ứng dụng thông minh”. Cuối cùng, nhà phát triển có thể bắt đầu xuất bản ứng dụng Chat trên Google Workspace Marketplace, cho phép người dùng khám phá, cài đặt và sử dụng ứng dụng dễ dàng hơn.

 

Ảnh hưởng: 

Người dùng cuối, quản trị viên, lập trình viên

Thông tin chi tiết:

Giờ đây, người dùng ứng dụng Chat có thể để lại đánh giá và gắn cờ mọi ứng dụng Chat không phù hợp trực tiếp từ danh sách ứng dụng Marketplace.

Chat apps reviews

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech