Spaces trong Google Chat hiện có thể xóa được

Tháng 11 18, 2021


Tính năng mới:

Google sẽ đưa tính năng xóa không gian đã đặt tên trong Google Chat vào các phiên bản Google Workspace Business Standard and Business Starter. Google dự định mở rộng tính năng này cho nhiều phiên bản Google Workspace khác vào năm tới.

Với khả năng này, người tạo không gian hoàn toàn có thể xóa khỏi Trò chuyện, bao gồm tất cả nội dung thuộc sở hữu, nhiệm vụ trong phòng cũng như các tệp và tệp đính kèm. Ngoài ra, các thành viên sẽ không thể truy cập không gian, tệp hoặc danh sách thành viên sau khi không gian đã bị xóa.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Thông qua tính năng xóa này, người dùng có thể dễ dàng điều hướng và luôn cập nhật các không gian phù hợp nhất của mình và loại bỏ sự lộn xộn trong Google Chat.

Thông tin chi tiết:

Lưu ý quan trọng: tính năng này không khả dụng đối với các phiên bản Google Workspace có Google Vault. Nếu nâng cấp từ Google Workspace Business Standard hoặc Business Starter lên phiên bản hỗ trợ Google Vault, sẽ mất khả năng xóa các Spaces đã đặt tên.

Dự đoán rằng tính năng này sẽ khả dụng đối với tất cả các phiên bản Google Workspace vào năm 2022. Google sẽ cung cấp bản cập nhật trên Workspace Updates Blog khi khả dụng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có cài đặt quản trị viên đối với tính năng này

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Để xóa, từ trình đơn thả xuống, hãy nhấn "Xóa không gian". Chỉ người tạo ra phòng mới có khả năng này và sẽ xóa không gian cho mọi người.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/11/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Standard, G Suite Basic và Business Starter.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như Business.

Nguồn: LVtech