Tổ chức các cuộc họp của Google Meet với tối đa 500 người tham gia

Tháng 11 18, 2021


Tóm tắt:

Đối với các phiên bản Google Workspace chọn lọc, người dùng hiện có thể tổ chức các cuộc họp trong Google Meet với tối đa 500 người tham gia.

500 người tham gia cuộc họp

Hy vọng rằng bằng cách tăng quy mô cuộc họp, việc kết nối và cộng tác với đồng nghiệp, khách hàng sẽ dễ dàng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không cần thực hiện hành động nào.

  • Người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào. Giới hạn người tham gia mới sẽ tự động thêm cho tất cả các cuộc họp trong miền. Nếu cần tổ chức một cuộc họp lớn hơn, người dùng có thể bật tính năng phát trực tiếp, cho phép tối đa 100.000 người xem cùng một lúc.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: Đã triển khai (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/11/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus và Education Plus

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline, Nonprofits, Teaching and Learning Upgrade, hoặc khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech