Sử dụng chú thích để cải thiện bản trình bày trong Google Meet

Tháng 4 19, 2024


Tính năng mới:

Google giới thiệu các công cụ ghi chú trong Google Meet. Người thuyết trình và người đồng ghi chú được chỉ định có thể sử dụng những công cụ này để làm nổi bật nội dung hoặc tạo các ghi chú khác trên nội dung được trình bày. Ghi Chú sẽ được bật theo mặc định khi bắt đầu trình bày — người dùngcó thể mở menu ghi chú để truy cập nhiều công cụ khác nhau như bút, mực biến mất, nhãn dán, hộp văn bản, v.v.

 

Để chỉ định người đồng ghi chú, từ bảng điều khiển mọi người hoặc bằng cách di chuột qua ô video của người dùng, hãy chọn tùy chọn khác (biểu tượng ba chấm) > thêm người đồng ghi chú. Để biết thêm thông tin về người có thể đồng ghi chú, hãy xem phần “Chi tiết bổ sung” bên dưới.

 

Tính năng ghi chú và đồng ghi  chú có sẵn cho một số phiên bản Google Workspace (xem phần khả dụng bên dưới). Bất kỳ ai cũng có thể xem nội dung được chú thích trong cuộc họp.

Chọn các công cụ ghi chú khác nhau

Sử dụng công cụ bút để đánh dấu một phần cụ thể của nội dung được trình bày

 

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối

 

Tại sao sử dụng:

Các công cụ ghi chú có thể giúp trình bày nội dung tốt hơn và tương tác với khán giả trong khi trình bày nội dung trong Google Meet. Chúng có thể hữu ích trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm:

 • Hướng dẫn nhiều nhóm người dùng thông qua nội dung, chẳng hạn như đào tạo phần mềm mới

 • Nắm bắt thông tin trong thời gian thực, giống như ghi lại các ý tưởng tức thời

 • Xây dựng các khái niệm trong lớp học, chẳng hạn như tạo cấu trúc câu hoặc nêu bật thông tin quan trọng để giúp học sinh suy nghĩ thấu đáo một vấn đề

 • Trình bày các bước giải phương trình toán học

 

Thông tin chi tiết:

Tại thời điểm ra mắt, xin lưu ý rằng:

 • Người dùng Android có thể sử dụng ghi chú khi trình bày màn hình của mình và chọn tùy chọn Toàn bộ màn hình. Tính năng đồng ghi chú của Android sẽ có trong bản phát hành trong tương lai.

 • Người dùng iOS không thể sử dụng ghi chú khi trình bày. Có thể sử dụng ghi chú nếu được người dùng web chỉ định làm người đồng ghi chú.

Google sẽ cung cấp thêm thông tin trên Workspace Updates blog khi chức năng dành cho thiết bị di động được mở rộng.

 

Đáp ứng tình trạng sẵn sàng của phần cứng

Ghi chú sẽ có sẵn trên các thiết bị Series Desk 27 và Board 65 trong bản phát hành trong tương lai. Khi hỗ trợ được thêm vào, người dùng sẽ có thể thêm các bảng này làm người đồng ghi chú.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối: Tính năng này sẽ khả dụng khi người dùng bắt đầu bản trình bày trong Google Meet. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng ghi chú trong Google Meet.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 18/04/2024.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 25/04/2024.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng  cho Google Workspace:

 • Business Starter, Standard và Plus

 • Enterprise Starter, Standard và Plus

 • Frontline Starter và Standard

 • Essentials, Enterprise Essentials và Enterprise Essentials Plus

 • Education Standard, Plus, Teaching & Learning Upgrade

 • Người đăng ký Workspace cá nhân

Nguồn: LVtech