Chỉ định thành viên thành người quản lý Spaces bằng Google Chat API

Tháng 4 19, 2024


Thông báo này là một phần của Google Cloud Next ‘24. Hãy truy cập Workspace Blog để tìm hiểu thêm về làn sóng đổi mới tiếp theo trong Workspace, bao gồm cả những cải tiến đối với Gemini dành cho Google Workspace.


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã công bố khả năng tạo Spaces, tư cách thành viên, trò chuyện nhóm, v.v. bằng cách sử dụng Google Chat API.

Hôm nay, Google giới thiệu tính năng quản lý thành viên nâng cao bằng Chat API. Cụ thể, giờ đây người dùng có thể sử dụng Chat API để thăng cấp thành viên lên người quản lý Space.

Promote space members to space managers using the Google Chat API

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai.

Phiên bản phát hành:

  • Google Chat API được cung cấp cho tất cả khách hàng Google Workspace

Nguồn: LVtech