'Phòng' trên Google Chat hiện là 'Không gian'

Tháng 9 15, 2021


Tóm tắt:

Vào tháng 6/2021, Google đã thông báo rằng 'Phòng' trong Google Chat sẽ phát triển để trở thành 'Không gian'. Là một phần của quá trình phát triển đó, bắt đầu từ ngày 8/9/2021, bất kỳ người dùng nào đã bật Chat trong cài đặt Gmail sẽ bắt đầu thấy cụm từ 'Phòng' được cập nhật tự động thành 'Không gian'.

Trong những tháng tới, không gian sẽ được cải tiến với một số tính năng mới như phân luồng chủ đề, không gian có thể khám phá, vai trò và kiểm duyệt của người dùng được nâng cao. Đọc thêm về trải nghiệm sắp tới.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: quản trị viên có thể bật Google Chat trong Gmail để tổ chức có thể bắt đầu sử dụng ngay hôm nay, đảm bảo người dùng có quyền truy cập vào các tính năng mới khi khả dụng.

  • Người dùng cuối: thay đổi này sẽ diễn ra theo mặc định, không cần thực hiện hành động nào. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về không gian và cuộc trò chuyện nhóm trong Google Chat.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/9/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech