[Việc nên làm] Xem lại chế độ kiểm soát nhật ký tìm kiếm mới trên Workspace cho người dùng

Tháng 2 01, 2022


Giới thiệu về chế độ kiểm soát nhật ký tìm kiếm mới trên Google Workspace cho người dùng. Hãy thông báo cho người dùng về thay đổi này và xem lại các Dịch vụ bổ sung của Google trước ngày 29/3/2022

Xin chào Quản trị viên!

Google thông báo rằng kể từ ngày 29/3/2022, trải nghiệm tìm kiếm trong các ứng dụng Google Workspace sẽ có một số thay đổi. Những thay đổi này sẽ mang lại cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dữ liệu tìm kiếm, đồng thời giúp làm rõ cách thu thập và sử dụng dữ liệu đó.

Quản trị viên cần biết điều gì?

Hiện có hai chế độ cài đặt kiểm soát hoạt động thu thập dữ liệu tìm kiếm trong các dịch vụ của Google. Khi được bật, các chế độ cài đặt này có thể giúp người dùng và quản trị viên chọn lưu trữ nhật ký tìm kiếm từ tất cả ứng dụng của Google (các dịch vụ chính của Google Workspacecác dịch vụ bổ sung của Google). Nhờ đó, họ có thể truy cập các cụm từ tìm kiếm trước đây và nhận được kết quả tìm kiếm phù hợp hơn:

  1. Đối với Quản trị viên: chế độ cài đặt có tên Hoạt động trên web và ứng dụng xuất hiện ở mục Các dịch vụ bổ sung của Google trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

  2. Đối với Người dùng: chế độ cài đặt cũng có tên là Hoạt động trên web và ứng dụng nhưng nằm ở trang Hoạt động của tôi.

Một số tổ chức tắt tất cả Dịch vụ bổ sung của Google nên người dùng cuối không thể bật chế độ cài đặt Hoạt động trên web và ứng dụng và do đó không có quyền truy cập vào nội dung tìm kiếm gần đây trong các ứng dụng Google Workspace.

Kể từ ngày 29/3/2022, Google sẽ loại bỏ chế độ cài đặt Hoạt động trên web và ứng dụng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Thay vào đó, Google sẽ đưa một chế độ cài đặt mới dành cho người dùng cuối, có tên Nhật ký tìm kiếm trên Google Workspace, vào trang Hoạt động của tôi. Nói cách khác, người dùng cuối sẽ có quyền kiểm soát hoạt động lưu trữ dữ liệu nhật ký tìm kiếm trong các dịch vụ chính của Google Workspace sau ngày 29/3/2022.

Điều này có ảnh hưởng gì đến tổ chức?

Với những người dùng đã bật Nhật ký tìm kiếm trên Google Workspace, nếu tìm kiếm thông tin trong các ứng dụng Google Workspace như Gmail Drive, người dùng sẽ thấy nhật ký tìm kiếm xuất hiện dưới dạng nội dung đề xuất trước khi hoặc khi nhập nội dung tìm kiếm trong các sản phẩm này. Các ứng dụng này sẽ hiển thị thông báo cho người dùng biết nhật ký tìm kiếm đã bật.

Song song với chế độ cài đặt mới "Nhật ký tìm kiếm trên Google Workspace", chế độ cài đặt Hoạt động trên web và ứng dụng dành cho người dùng cuối sẽ vẫn tồn tại. Tuy nhiên, chế độ cài đặt Hoạt động trên web và ứng dụng sẽ chỉ kiểm soát hoạt động lưu trữ dữ liệu tìm kiếm từ Các dịch vụ bổ sung của Google, đồng thời luôn tắt theo mặc định đối với người dùng mới.

Thông tin chi tiết quan trọng về chế độ cài đặt nhật ký tìm kiếm mới

  • Chế độ cài đặt mới "Nhật ký tìm kiếm trên Google Workspace" sẽ bật theo mặc định nhưng tất cả người dùng đều có thể tắt chế độ này.

  • Người dùng có thể đặt chế độ kiểm soát thời gian lưu trữ Nhật ký tìm kiếm trên Google Workspace.

  • Mọi chế độ cài đặt lưu giữ dữ liệu hiện tại của người dùng trong Hoạt động trên web và ứng dụng sẽ được áp dụng cho Nhật ký tìm kiếm trên Google Workspace. Khoảng thời gian mặc định cho chế độ cài đặt lưu giữ dữ liệu là 18 tháng.

  • Mọi người dùng được quản trị viên đánh dấu là dưới 18 tuổi và bị kiểm soát quyền truy cập vào các dịch vụ của Google theo độ tuổi đều sẽ bị tắt chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng trên tài khoản của họ, đồng thời không thể bật chế độ này.

Mọi hoạt động tìm kiếm của người dùng trong các ứng dụng Workspace trước ngày 29/3/2022 đều sẽ có trong Nhật ký tìm kiếm trên Google Workspace của người dùng nếu cả hai chế độ cài đặt Hoạt động trên web và ứng dụng (cho người dùng cuối và quản trị viên) đều bật khi thay đổi này có hiệu lực.

Những người dùng đã bật Nhật ký tìm kiếm trên Google Workspace còn có thể xem và xóa dữ liệu tìm kiếm, cũng như chọn hoàn toàn không cho phép thu thập dữ liệu này.

Lưu ý: Google Workspace không sử dụng Dữ liệu khách hàng vào mục đích quảng cáo.

Việc cần làm

Quản trị viên cần thông báo cho người dùng về chế độ kiểm soát mới "Nhật ký tìm kiếm trên Google Workspace", chế độ này sẽ tự động được áp dụng cho tất cả người dùng kể từ ngày 29/3/2022. Quản trị viên cũng có thể xem lại mọi Dịch vụ bổ sung của Google bên ngoài Google Workspace nếu lo ngại về hoạt động thu thập dữ liệu tìm kiếm và dữ liệu hoạt động, đồng thời cân nhắc việc hạn chế quyền truy cập vào các dịch vụ này bằng cách bật hoặc tắt dịch vụ đối với người dùng Google Workspace hoặc sử dụng các nhóm để tuỳ chỉnh quyền truy cập vào dịch vụ.

Câu hỏi thường gặp

Xem mục Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin chi tiết.

Google sẵn sàng trợ giúp

Nếu có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Workspace.

Khi gọi điện hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ, hãy nêu số tham chiếu 183616621.

 

LVtech