Sử dụng Liên kết SIP để liên kết số điện thoại từ các nhà cung cấp dịch vụ địa phương với Google Voice

Tháng 10 13, 2022


Thông báo này được đưa ra tại Google Cloud Next ‘22. Xem Next OnAir theo dõi buổi phát trực tiếp hoặc xem bản ghi phiên sau sự kiện. Truy cập Cloud Blog để tìm hiểu thêm về những cải tiến mới nhất của Google Workspace.

Tính năng mới:

Đối với khách hàng Google Voice Standard và Premier, quản trị viên hiện có thể kết nối trung kế Giao thức khởi tạo phiên (SIP) với Voice. Điều này cho phép số điện thoại (dịch vụ PSTN) từ các nhà cung cấp dịch vụ địa phương được sử dụng cho Google Voice thông qua một tập hợp an toàn gồm các Bộ điều khiển vùng biên theo phiên (SBC) được chứng nhận, chẳng hạn như Audiocodes, Cisco, Oracle và Ribbon. Liên kết SIP giúp khách hàng tận dụng sức mạnh của Voice dễ dàng hơn.

Trong những tuần tới, tính năng này sẽ khả dụng đối với khách hàng Voice mới và hiện hữu ở các quốc gia được hỗ trợ. Hỗ trợ cho nhiều quốc gia hơn sẽ được bổ sung trong những tháng tới - Google sẽ chia sẻ thêm thông tin vào thời điểm bổ sung thêm quốc gia được hỗ trợ.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối

Tại sao quan trọng:

Liên kết SIP cung cấp các tùy chọn linh hoạt tùy thuộc vào nhu cầu của tổ chức - ngoài việc sử dụng bất kỳ trung kế SIP nào với Voice, quản trị viên có thể:

  • Định cấu hình nhiều tùy chọn triển khai, bao gồm quản lý quản lý cơ sở hạ tầng SBC tại chỗ hoặc thuê ngoài từ nhà cung cấp dịch vụ hoặc từ nhà cung cấp bên thứ ba.

  • Định cấu hình SBC để có khả năng tương tác giữa Voice và bất kỳ cơ sở hạ tầng điều khiển cuộc gọi nào do khách hàng sở hữu.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị) bắt đầu từ ngày 17/10/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng có các giấy phép Voice Standard và Voice Premier.

Nguồn: LVtech