Xem trước và tương tác với các tệp bằng khối thông minh trong Google Sheets

Tháng 10 13, 2022


Thông báo này được đưa ra tại Google Cloud Next ‘22. Xem Next OnAir theo dõi buổi phát trực tiếp hoặc xem bản ghi phiên sau sự kiện. Truy cập Cloud Blog để tìm hiểu thêm về những cải tiến mới nhất của Google Workspace.

Tóm tắt:

Vào năm 2021, Google đã công bố khả năng chèn khối thông minh cho tệp và cuộc họp trong Google Docs. Là một phần mở rộng của canvas thông minh, giờ đây người dùng có thể thêm tệp Google Drive trực tiếp vào Google Sheets dưới dạng khối thông minh. Điều này sẽ giúp thể nhanh chóng xem trước và tương tác với các tệp trong Sheets.

filechipsinsheets v2

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối: có thể chèn khối vào ô Trang tính bằng cách làm theo các phương pháp sau:

  • Nhập “@” theo sau là tên tệp hoặc từ khóa trực tiếp vào ô.

  • Điều hướng đến Chèn > Khối thông minh > Tệp.

  • Dán trực tiếp liên kết Google Drive vào ô, di chuột qua bản xem trước, nhấp chuột phải và chọn “Chuyển đổi sang khối tệp”.

  • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chèn khối thông minh vào Google Sheets.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/10/2022.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/10/2022.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

 • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech