Sử dụng nhận xét và mục hành động trên Google Docs được mã hóa phía máy khách

Tháng 1 17, 2024


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể cộng tác với những người khác trên Google Docs được mã hóa phía máy khách để thêm, chỉnh sửa, trả lời, lọc hoặc xóa nhận xét. Người dùng cũng có thể chỉ định các mục hành động cho chính mình hoặc người khác. Chức năng bổ sung này giúp mang lại tính chẵn lẻ cho các tài liệu không được mã hóa, đồng thời đảm bảo dữ liệu nằm sau các khóa mã hóa mà người dùng kiểm soát, bao gồm cả nhà cung cấp danh tính dùng để truy cập vào các khóa đó.

 

Tính năng này có sẵn dưới dạng beta mở, nghĩa là người dùng có thể sử dụng nó mà không cần đăng ký vào một chương trình beta cụ thể. Mặc dù tính năng này ban đầu có sẵn cho Google Docs nhưng sẽ có hỗ trợ cho Google Sheets và Slides trong tương lai.

 

Thông tin chi tiết:

Lưu ý rằng khi chia sẻ tệp được mã hóa, người dùng chỉ có thể chỉ định quyền “người xem” hoặc “người chỉnh sửa” — quyền “chỉ nhận xét” không được hỗ trợ.

 

Nhận xét được lưu mỗi khi tài liệu được lưu tự động. Nếu người dùng khôi phục tài liệu về phiên bản trước, các nhận xét được thêm vào tài liệu trong phiên bản đó cũng được khôi phục.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Có thể bật mã hóa phía máy khách ở cấp độ tên miền, OU và Nhóm (Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Bảo mật > Kiểm soát quyền truy cập và dữ liệu > Mã hóa phía máy khách). Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về mã hóa phía máy khách.

  • Người dùng cuối: Nếu quản trị viên bật tính năng mã hóa phía máy khách, hãy sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách làm việc với các tệp được mã hóa trong Drive, Docs, Sheets và Slides

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/01/2024.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 01/02/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus

Nguồn: LVtech