Tin cập nhật tuần từ 8-14/1/2024

Tháng 1 15, 2024


Giới hạn lịch sử phiên bản cho dự án Apps Script

Đối với tất cả các tập lệnh mới,người dùng sẽ có thể tạo và lưu tối đa 200 phiên bản tập lệnh của mình. Nếu cần, có thể xóa vĩnh viễn phiên bản tập lệnh khỏi trang lịch sử dự án. 

Phiên bản phát hành:

  • Tính năng này hiện được cung cấp cho tất cả khách hàng Google Workspace. 

Tìm hiểu thêm bằng cách sử dụng tài liệu dành cho nhà phát triển về cách làm việc với các phiên bản Apps Script.

 

Chia sẻ liên kết đến một thời điểm cụ thể trong video trên Google Drive

Google đang thêm chức năng mới vào nút chia sẻ Drive cho phép người dùng chia sẻ các liên kết có dấu thời gian tới các phần cụ thể của video. Trên web, chỉ cần điều hướng đến drive.google.com > tìm và mở tệp video > phát video (người dùng có thể tạm dừng phát lại trước khi thực hiện các bước sau) > chọn menu thả xuống trên nút “Chia sẻ” ở góc trên bên phải > chọn “Sao chép liên kết vào thời điểm này” > gửi liên kết. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có Tài khoản Google cá nhân. 

Tìm hiểu thêm về cách sao chép thời gian cụ thể trong video.

 


 

Giới thiệu các tùy chọn thả xuống trên nút chia sẻ trong Google Docs, Sheets, Slides and Drawings

Google đang bổ sung tính năng mới để đảm bảo trải nghiệm chia sẻ liền mạch trên Workspace. Trong Google Docs, Sheets, Slides and Drawings, giờ đây người dùng sẽ thấy menu thả xuống hiển thị các hành động nhanh, chẳng hạn như yêu cầu truy cập đang chờ xử lý và tùy chọn “Sao chép liên kết”.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có Tài khoản Google cá nhân. 

 


Sử dụng các hàm trong Connected Sheets cho BigQuery

Hiện nay, Connected Sheets dành cho BigQuery hỗ trợ 23 hàm, chẳng hạn như AVERAGE và XLOOKUP. Tuy nhiên, tất cả các chức năng này hoạt động hơi khác so với các chức năng gốc của chúng. Do đó, để giúp người dùng Connected Sheets viết các hàm tốt hơn, giờ đây Google hiển thị nội dung Trung tâm trợ giúp theo ngữ cảnh trong Sheets. 'Trợ giúp về công thức' hiển thị mô tả cho các hàm trong Connected Sheets khi viết công thức truy vấn BigQuery, mặt khác thì hiển thị mô tả về các hàm trong Trang tính gốc. 

Phiên bản phát hành:

  • Tính năng này hiện được cung cấp cho tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có Tài khoản Google cá nhân. 

Tìm hiểu thêm về hàm XLOOKUP.

Nguồn: LVtech