Khởi chạy ứng dụng Lucidspark trực tiếp từ các thiết bị Google Meet Series One Board 65 và Desk 27

Tháng 1 17, 2024


Tính năng mới:

Vào tháng 9/2023, Google đã công bố giai đoạn tiếp theo của bảng trắng kỹ thuật số cho Google Workspace. Vào thời điểm đó, Google đã thông báo rằng các công cụ bảng trắng mới sẽ sớm được tích hợp với các thiết bị Board 65Desk 27. Đến cuối tháng, Lucidspark của Lucid Software có thể được khởi chạy trực tiếp từ các thiết bị này. Với sự tích hợp này, người dùng sẽ có thể chia sẻ và tham gia Lucidspark trong cuộc gọi Meet, được bắt đầu từ Series One Board 65 và Desk 27 hoặc một người tham gia từ xa trong cuộc gọi.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối

Tại sao sử dụng:

Việc tích hợp các công cụ cộng tác của bên thứ ba là thành phần chính của trải nghiệm bảng trắng kỹ thuật số mới trong Google Workspace. Cụ thể, Google đã nhận được phản hồi từ khách hàng của mình rằng các công cụ tạo bảng trắng như Lucidspark by Lucid Software giúp các nhóm làm việc cùng nhau tốt hơn bằng các tính năng như canvas, mẫu và lập sơ đồ vô hạn. Hiện nay, Lucidspark đã có thể được khởi chạy trong cuộc gọi Meet từ máy tính xách tay. Giờ đây, người dùng cũng có tùy chọn sử dụng Lucidspark trên các thiết bị Board 65 và Desk 27 trong cuộc gọi Meet.

Cuối năm nay, Google sẽ giới thiệu tính năng hỗ trợ khởi chạy FigJamMiro trực tiếp từ các thiết bị Board 65 và Desk 27. Google sẽ cung cấp thông tin cập nhật tại Workspace Updates blog với nhiều thông tin hơn vào thời điểm đó. Để biết thêm thông tin về tương lai của bảng trắng kỹ thuật số trong Workspace, vui lòng tham khảo thông báo ban đầu.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1–3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/01/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace có thiết bị Google Meet Board 65 và Desk 27

Nguồn: LVtech