Sử dụng thẻ chức năng trộn thư tích hợp sẵn như @firstname để cá nhân hóa các thư gửi cho nhiều người

Tháng 10 25, 2022


Tính năng mới:

Gần đây, Google đã hỗ trợ việc gửi từng email đến nhiều người nhận trở nên dễ dàng hơn với sự ra mắt của tính năng gửi nhiều người trong Gmail. Cho dù người dùng đang tổ chức một sự kiện lớn hay gửi bản tin cho khách hàng, gửi thư cho nhiều người trông chuyên nghiệp hơn so với sử dụng BCC hàng loạt. Người dùng cũng sẽ thấy các câu trả lời trong các chuỗi riêng biệt, giúp quản lý các thư dễ dàng hơn.

Hôm nay, Google sẽ công bố khả năng cá nhân hóa gửi thư cho nhiều người bằng các thẻ chức năng trộn thư như @firstname và @lastname.

Tính năng này sẽ bắt đầu ra mắt trong vài tuần tới. 

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Người dùng có thể sử dụng thẻ chức năng trộn thư để gửi nhiều người được cá nhân hóa và hấp dẫn hơn đến nhiều đối tượng từ Gmail trên web.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Bật chế độ gửi nhiều người:

   • Chế độ gửi nhiều người phải được bật để sử dụng chức năng trộn thư. Bật chế độ gửi nhiều người bằng nút trên thanh công cụ Soạn.

  • Thêm người nhận vào bản nháp email trong dòng "Tới:"

  • Chèn thẻ trộn thư:

   • Nhập “@” để xem danh sách các thẻ hợp nhất có sẵn.

   • Chèn thẻ hợp nhất mong muốn bằng cách nhấp Enter hoặc bằng cách nhấp vào thẻ hợp nhất.

   • Hiện tại, các thẻ hợp nhất có sẵn là @firstname, @lastname, @fullname và @email.

  • Những gì người nhận sẽ thấy:

   • Khi email được gửi đi, các giá trị tên và họ sẽ được lấy từ thông tin được lưu trong Google Contacts (nếu có). Nếu đã thêm những người nhận không có trong Google Contacts, chức năng trộn thư sẽ cố gắng suy ra tên và họ dựa trên cách tên được định dạng. Thêm người nhận vào Danh bạ là cách tốt nhất để đảm bảo rằng người nhận nhìn thấy tên chính xác trong email nhận được.

   • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về chức năng trộn thư.

  • Thêm thẻ hợp nhất tùy chỉnh: các bản phát hành trong tương lai của tính năng này sẽ cung cấp hỗ trợ cho các thẻ chức năng trộn thư tùy chỉnh bằng cách sử dụng bảng tính.

  • Xem trước thư dùng chức năng trộn thư: trước khi gửi một thư sử dụng chức năng trộn thư đến người nhận, người dùng có thể gửi bản xem trước. Nếu thư nháp có thẻ chức năng trộn thư, thư thử nghiệm sẽ hiển thị các giá trị tương ứng cho người nhận đầu tiên.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/10/2022.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/11/2022.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và Workspace Individual.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Education Standard, Education Teaching and Learning Upgrade, Frontline, cũng như G Suite Basic và Business cũ.

 • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech