Tác vụ “Kết thúc cuộc họp cho tất cả” trong công cụ truy vấn bảo mật

Tháng 9 20, 2021


Tóm tắt:

Quản trị viên hiện có thể xóa tất cả người dùng và kết thúc các cuộc họp đã chọn từ công cụ truy vấn bảo mật bằng cách sử dụng tác vụ “kết thúc cuộc họp cho tất cả”. Quản trị viên có thể sử dụng tính năng này để:

  • Kết thúc nhiều cuộc họp trong tổ chức,

  • Tìm kiếm và kết thúc các cuộc họp cũ đang được sử dụng không phù hợp,

  • Thiết lập quy tắc để kết thúc cuộc họp dựa trên các hành động nhất định của người dùng. Ví dụ: quản trị viên có thể tạo quy tắc để tự động kết thúc cuộc họp khi người dùng gửi báo cáo lạm dụng

Lưu ý quan trọng: mặc dù tất cả người dùng Google Meet có thể kết thúc cuộc họp khi đang ở trong cuộc họp, tính năng này cho phép quản trị viên Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus kết thúc cuộc họp từ công cụ truy vấn bảo mật.

Thông tin chi tiết:

Sau khi tác vụ “kết thúc cuộc họp cho tất cả” được chọn, cuộc họp sẽ kết thúc đối với tất cả người dùng, bao gồm cả những người dùng trong phòng ngắt. Hơn nữa, điều này sẽ đảm bảo rằng người dùng không thể tham dự các phiên bản trong tương lai của cuộc họp đã tham dự mà không có sự tham gia của người tổ chức. Những người dùng không có trên Lịch mời tham gia cuộc họp sẽ phải gửi yêu cầu để vào lại cuộc họp. Những người dùng trên Lịch mời hoặc được mời sẽ không cần gửi yêu cầu

Ngoài ra, khi quản trị viên kết thúc cuộc họp, quản trị viên cũng sẽ tắt quyền truy cập nhanh cho các trường hợp sau của ID cuộc họp đó, tuy nhiên, những người tổ chức cuộc họp có thể bật lại cài đặt Truy cập nhanh.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 10/9/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus.

  • Không áp dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech