Tách các ô thuộc bảng trong Google Docs để tổ chức thông tin tốt hơn

Tháng 10 20, 2022


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể chia các ô trong bảng thành một số hàng và cột mong muốn trong Google Docs. Ví dụ: người dùng có thể tạo các ô tiêu đề con bằng cách tách ô bên dưới ô tiêu đề thành hai cột. Hy vọng tính năng này sẽ cải thiện khi có khả năng sắp xếp thông tin với các bảng trong Docs.

split cells in dco v2

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên cho tính năng này.

  • Người dùng cuối: để tách ô, hãy mở Tài liệu > nhấp chuột phải vào ô > nhấp vào Tách ô > nhập số hàng và cột mong muốn> nhấp vào Tách. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm và chỉnh sửa bảng.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/10/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 31/10/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản Google Workspace cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech