Cập nhật các công cụ quản lý dung lượng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Tháng 10 20, 2022


Tính năng mới:

Vào tháng 4/2022, Google đã công bố một bộ công cụ mới để quản lý dung lượng trong tổ chức. Những công cụ này cung cấp cho khách hàng thông tin chi tiết và kiểm soát bổ sung để quản lý việc sử dụng dung lượng đối với người dùng, nhóm và toàn bộ tổ chức. Để nâng cao hơn nữa trải nghiệm này, Google sẽ triển khai:

  • Vai trò quản trị mới về dung lượng;

  • Khả năng áp dụng giới hạn dung lượng cho bộ nhớ dùng chung (sắp ra mắt);

  • Một cột mới có tên ID bộ nhớ dùng chung trong trang Quản lý bộ nhớ dùng chung (sắp ra mắt).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Quản trị viên cấp cao có thể sử dụng vai trò “Quản trị viên bộ nhớ” mới để ủy quyền quyền truy cập vào các công cụ quản lý bộ nhớ, cho phép những quản trị viên này xem và quản lý việc sử dụng bộ nhớ. Vai trò Quản trị viên bộ nhớ mới sẽ được triển khai trong vài ngày tới. Quản trị viên có thể ủy quyền Quản trị viên bộ nhớ mới trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên bằng cách điều hướng tại đây.

Trong những tháng tới, quản trị viên có thể áp dụng chính sách giới hạn bộ nhớ cho các bộ nhớ dùng chung trong công ty hoặc đơn vị tổ chức. Chức năng mới này sẽ giúp quản trị viên định cấu hình và quản lý các tùy chọn cài đặt bộ nhớ phù hợp nhất với nhu cầu của tổ chức. Ngoài ra, quản trị viên sẽ có thể xác định duy nhất một bộ nhớ dùng chung bằng ID bộ nhớ dùng chung. Google sẽ cung cấp bản cập nhật trên Workspace Updates Blog khi chức năng này khả dụng.

Áp dụng giới hạn dung lượng đối với bộ nhớ dùng chung

Thông tin dung lượng đối với bộ nhớ dùng chung

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

Vai trò quản trị dung lượng

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/10/2022.

Thêm giới hạn dung lượng bộ nhớ dùng chung và ID bộ nhớ dùng chung

  • Google sẽ chia sẻ thông tin bản cập nhật khi tính năng này khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản Google Workspace cũng như G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech