Tải lên lời nhắc và lời chào bằng âm thanh tùy chỉnh cho hệ thống trả lời tự động của Google Voice

Tháng 8 26, 2021


Tính năng mới:

Giờ đây, quản trị viên có thể tải lên lời nhắc và lời chào được ghi âm trước khi thiết lập hệ thống trả lời tự động tại Google Voice, ngoài khả năng chuyển văn bản thành giọng nói tiêu chuẩn hiện có.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Google đã nhận được phản hồi rằng quản trị viên muốn sử dụng lời nhắc và lời chào được ghi âm trước thay vì sử dụng tùy chọn chuyển văn bản thành giọng nói hiện có khi thiết lập trình trả lời tự động của Google Voice. Giờ đây, quản trị viên có thể tải lên lời nhắc và lời chào tùy chỉnh để có mức độ tùy chỉnh cao hơn. Sau khi tải lên các bản ghi âm, Google cung cấp tính năng phát lại ngay lập tức và bản ghi âm tự động để giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi và quản lý các video tải lên.

Ví dụ về cách tải tập tin âm thanh lời chào đã ghi lên hệ thống trả lời tự động

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý người trả lời tự động Google Voice cho tổ chức.

  • Người dùng cuối: Không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/08/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace và G Suite có giấy phép Google Voice tiêu chuẩn và cao cấp.

Nguồn: LVtech