Tăng kích thước khung nhận xét trong Google Docs

Tháng 10 01, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể sử dụng hiệu quả hơn không gian màn hình trong Google Docs. Hiện tại, nhận xét trong Docs có chiều rộng 35 ký tự trong thanh bên, bất kể dung lượng trống là bao nhiêu. Bây giờ, Google đã tăng chiều rộng nhận xét lên tối đa 50 ký tự, chiều rộng tăng 43%. Chiều rộng nhận xét sẽ chia tỷ lệ thông minh dựa trên cửa sổ trình duyệt để tối đa hóa việc sử dụng không gian màn hình khả dụng. Mặc dù thời gian sử dụng thiết bị có thể tăng lên trong các môi trường làm việc từ xa và kết hợp, nhưng bản cập nhật này giúp sử dụng hiệu quả hơn không gian bằng cách lắp đầy nội dung hơn trên một dòng và nâng cao khả năng đọc.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và sẽ tự động mở rộng trên màn hình lớn hơn. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng các mục nhận xét và tác vụ.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/9/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech