Thay hình nền bằng video trong Google Meet trên Android

Tháng 10 02, 2021


Tính năng mới:

Ngoài việc thay thế hình nền Google Meet bằng một hình ảnh tĩnh trên webthiết bị di động, giờ đây người dùng có thể thay thế hình nền bằng video. Hiện tại, người dùng có thể chọn từ sáu video do Google tạo như lớp học, bữa tiệc, bãi biển và hơn thế nữa - sẽ có nhiều tùy chọn hơn. Tính năng này đã khả dụng trên Google Meet trên webiOS.

Sử dụng hình nền video để cuộc gọi trở nên thú vị hơn

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Hình nền tùy chỉnh có thể giúp người dùng thể hiện nhiều hơn tính cách cá nhân, cũng như giúp che môi trường xung quanh để duy trì sự riêng tư. Với tùy chọn thay thế hình nền bằng video, hy vọng điều này sẽ giúp cho cuộc gọi điện video thú vị hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai cho các thiết bị đủ điều kiện (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28/9/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech