Tạo nhiều bài tập tương tác hơn với các bộ thực hành cho Google Classroom, sắp ra mắt bản beta

Tháng 3 29, 2022


Tính năng mới:

Google đang công bố một công cụ mới cho Google Classroom được gọi là bộ thực hành, cho phép người dạy chuyển đổi nội dung mới và hiện có thành các bài tập hấp dẫn và tương tác. Với tính năng tự động đăng nhập được tích hợp, người dạy có thể nhận được thông tin chi tiết về hiệu suất và ảnh chụp nhanh về tiến trình của người học và sử dụng những thông tin chi tiết đó để giúp cung cấp thông tin cho các kế hoạch bài học trong tương lai.

Nếu gặp khó khăn và cần hỗ trợ, người học sẽ thấy các gợi ý tự động và video đề xuất, cùng với phản hồi trong thời gian thực về câu trả lời. Bài tập có thể được hoàn thành bằng nhiều công cụ khác nhau để ghi chú thích, chẳng hạn như chuột, bút stylus, bàn di chuột hoặc bàn phím toán học tùy thuộc vào cách người học xử lý để làm việc tốt nhất.

Khi khả dụng, bản beta sẽ được phát hành công khai (lưu ý: chỉ bằng tiếng Anh) cho Google Workspace for Education Plus và  Teaching and Learning Upgrade. Quản trị viên có thể sử dụng biểu mẫu để đăng ký bản beta.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng: 

Mỗi người học sẽ học theo cách riêng, mặc dù thực hành và phản hồi cụ thể giúp học hiệu quả hơn. Trong các lớp học đông người, có thể khó khăn đối với người dạy khi hỗ trợ cho từng người học. Dựa trên phản hồi đã nhận được từ người dùng, Google sẽ giới thiệu các bộ thực hành cho Google Classroom.

Người dạy có thể dễ dàng chuyển đổi nội dung giảng dạy thành các bài tập tương tác. Người học nhận được phản hồi trong thời gian thực khi hoàn thành các bộ thực hành, vì vậy có thể biết liệu có đang đi đúng hướng hay không. Khi đang gặp khó khăn để giải quyết một vấn đề, người học có thể nhận được gợi ý thông qua các video và giải thích bằng hình ảnh.

Với các bộ thực hành, người dạy có thể dễ dàng hiểu được khái niệm nào cần nhiều thời gian hướng dẫn hơn và ai có thể sử dụng hỗ trợ thêm, giúp hiểu rõ về hiệu suất nhanh chóng để định hình các kế hoạch bài học trong tương lai. Truy cập Keyword Blog để tìm hiểu thêm về các bộ thực hành.

Phiên bản phát hành:

  • Khi khả dụng, các bộ thực hành sẽ được cung cấp cho Google Workspace Education Plus (trước đây là G Suite Enterprise for Education) và Teaching and Learning Upgrade.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech