Tiết kiệm thời gian bằng cách thêm thông tin danh mục chấm điểm trước khi xuất Google Assignments

Tháng 10 27, 2022


Tính năng mới:

Đối với những giáo viên xuất điểm từ Google Classroom sang hệ thống thông tin học sinh (SIS), điều quan trọng là đảm bảo rằng tất cả dữ liệu được truyền một cách liền mạch. Bắt đầu từ hôm nay, giáo viên có thể bao gồm thông tin loại chấm điểm khi xuất các bài tập trên Google Classroom sang SIS.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Tính năng xuất điểm được yêu cầu cao này loại bỏ trải nghiệm trước đây về việc giáo viên phải thay đổi thủ công loại chấm điểm trực tiếp trong SIS, điều này vừa tẻ nhạt vừa dễ xảy ra lỗi.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Để thiết lập sổ điểm với các danh mục chấm điểm, hãy truy cập vào classroom.google.com, nhấp vào lớp học > chọn Cài đặt lớp học > và thiết lập các danh mục chấm điểm.

   • Lưu ý: tiêu đề danh mục chấm điểm phải khớp với văn bản chính xác trong sổ điểm SIS.

  • Sau khi thiết lập các danh mục chấm điểm, hãy chỉ định danh mục chấm điểm khi tạo bài tập. Để xuất điểm với các danh mục chấm điểm, bấm xuất SIS > chọn bài tập > chọn xuất.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách xuất điểm sang SIS.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/10/2022.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard và Teaching and Learning Upgrade.

 • Khả dụng đối với Aspen và Skyward 2.0 (Chỉ dành cho khách hàng SaaS) SIS (không khả dụng đối với Infinite Campus). Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách kết nối Classroom với SIS.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Plus, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ.

 • Không khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech