Tắt nguồn cấp dữ liệu video cho các ô được chọn trong Meet

Tháng 4 20, 2023


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể tắt nguồn cấp dữ liệu video từ những người tham gia khác trong cuộc gọi Google Meet. Điều này có thể hữu ích trong các trường hợp muốn tập trung xem vào người trình bày hoặc ẩn người tham gia bằng nguồn cấp dữ liệu video gây mất tập trung. Điều này sẽ chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng — những người tham gia khác sẽ không được thông báo cũng như trải nghiệm của họ sẽ không thay đổi. Tính năng này sẽ khả dụng trên Google Meet trên web và thiết bị di động.

Thông tin chi tiết:

Nếu người dùng đang tham gia một cuộc họp từ thiết bị di động, giờ đây có thể chọn “Chỉ âm thanh”, thao tác này sẽ tắt tất cả các nguồn cấp video ngoại trừ các ô đang trình bày nội dung.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: từ bảng điều khiển hoặc một ô cuộc họp riêng lẻ, hãy chọn trình đơnđơn ba chấm rồi chọn “Không xem”. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tắt nguồn cấp dữ liệu video từ những người tham gia khác.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/4/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech