Tham gia hoặc bắt đầu cuộc họp trực tiếp từ Jamboard trên web để bắt đầu cộng tác

Tháng 10 14, 2022


Tính năng mới:

Google đang mở rộng khả năng tương tác giữa Google Meet và Jamboard với tùy chọn tham gia hoặc bắt đầu cuộc họp trực tiếp từ Jamboard trên web. Điều này giúp dễ dàng trình bày một cách liền mạch và bắt đầu cộng tác. Tính năng này hiện khả dụng trên web.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Các cuộc họp nhóm hiệu quả là một thành phần quan trọng để mở ra sự đổi mới được hỗ trợ bởi sự kết nối và cộng tác của con người. Thành phần quan trọng của điều này là khả năng giao tiếp liền mạch cho dù đang tham gia trong phòng họp hay từ xa. Đưa Google Meet vào Jamboard cho phép mọi người trong cuộc họp cộng tác khi trò chuyện.

Điều này đặc biệt hữu ích đối với những người thuyết trình, những người có thể chia sẻ Jam để minh họa một ý tưởng hoặc khái niệm mới và nhận phản hồi của khán giả. Cộng tác thậm chí còn dễ dàng hơn, cho phép mọi người trong cuộc họp cùng sáng tạo trên bảng trắng mà không cần chuyển đổi giữa các thẻ hoặc ứng dụng.

Cũng như các tính năng khác, chẳng hạn như Meet trong Google Docs, Sheets và Slides, hy vọng bản cập nhật này sẽ trao quyền cho các nhóm làm việc cùng nhau trong thời gian thực, bất kể vị trí.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/10/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 31/10/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech