Thêm các công việc cá nhân từ Google Chat

Tháng 5 26, 2022


Tính năng mới:

Trong Google Chat, giờ đây người dùng có thể tạo các nhiệm vụ cá nhân từ các tin nhắn cá nhân hoặc nhóm. Sau đó, người dùng sẽ có thể xem lại trong  Google Tasks, bảng điều khiển bên truy cập nhanhGoogle Calendar nếu nhiệm vụ đã được cài đặt thời gian cụ thể.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối

Tại sao sử dụng:

Tính năng này cho phép người dùng dễ dàng cập nhật các công việc từ các cuộc trò chuyện với đồng nghiệp qua Chat. Sau khi tạo xong một nhiệm vụ cá nhân, người dùng có thể thêm ngày hoàn thành và mô tả, sau đó nhanh chóng điều hướng trở lại cuộc trò chuyện.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

Thiết bị Android và Web

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23/5/2022.

Thiết bị iOS

  • Tính năng này sẽ khả dụng đối với thiết bị iOS trong những tháng tới — Google sẽ cung cấp bản cập nhật khi khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech