Thực hiện hành động trên nhiều lựa chọn văn bản trong Google Docs

Tháng 5 26, 2022


Tóm tắt:

Trong Google Docs, giờ đây người dùng có thể thực hiện nhiều lựa chọn văn bản cùng một lúc và áp dụng các hành động như xóa, sao chép, dán hoặc định dạng cho tất cả các lựa chọn. Điều này sẽ giúp định dạng và chỉnh sửa tài liệu nhanh hơn bằng cách loại bỏ nhu cầu thực hiện các thay đổi lặp đi lặp lại, tăng năng suất khi làm việc trên Google Docs.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có tác động đến quản trị viên.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng phím tắt cho Google Docs.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/5/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech