Thêm các địa điểm làm việc linh hoạt hơn trong Google Calendar

Tháng 7 08, 2023


Tính năng mới:

Kể từ năm 2021, người dùng đã có thể cho biết nơi đang làm việc trực tiếp trong Google Calendar. Sau đó, Google đã thực hiện nhiều cải tiến cho tính năng địa điểm làm việc để đảm bảo người dùng có bối cảnh tốt hơn cho việc cộng tác trực tiếp, lập kế hoạch địa điểm, quản lý phòng họp, chuẩn bị cuộc họp cho người tham dự ảo và trong phòng họp, v.v…

Để cải thiện điều này nhiều hơn nữa, Google đang giới thiệu tùy chọn đặt vị trí làm việc trong Google Calendar cho biết nơi đang làm việc cho các khoảng thời gian cụ thể trong ngày. Điều này sẽ giúp phản ánh chính xác hơn tính khả dụng dựa trên vị trí địa lý đã đặt, vị trí này có thể thay đổi trong suốt cả ngày.

Adding more flexibility to working locations in Google Calendar

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Làm việc từ nhiều địa điểm đặc biệt phổ biến trong môi trường làm việc kết hợp nơi nhân viên có thể làm việc tại nhà, văn phòng, tòa nhà cụ thể hoặc kết hợp.

Thông tin chi tiết:

Ngoài ra, đối với những người có quyền truy cập được ủy quyền vào Google Calendar của người khác, giờ đây hoàn toàn có thể chỉnh sửa các vị trí làm việc cho cả ngày hoặc cho các phần cụ thể trong ngày cho lịch đó. Bản cập nhật này đặc biệt hữu ích cho những người, chẳng hạn như trợ lý điều hành, quản lý lịch của những người khác.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: vị trí làm việc được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt ở cấp độ miền hoặc đơn vị tổ chức. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt vị trí làm việc cho người dùng.

  • Người dùng cuối:

    • Tính năng địa điểm làm việc sẽ được BẬT theo mặc định trừ khi bị quản trị viên tắt. Để đặt địa điểm làm việc trong ngày phụ, hãy chọn Địa điểm làm việc làm loại sự kiện trong lịch> chọn địa điểm > Tùy chọn: Sửa đổi thời gian, ngày tháng hoặc lặp lại bằng cách nhấp vào yếu tố thời gian > nhấp vào Lưu.

    • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách đặt địa điểm làm việcthêm địa điểm làm việc trong một khoảng thời gian trong ngày.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: Tính năng này hiện đã khả dụng

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/7/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade và Nonprofits.

Nguồn: LVtech