Thêm đường liên kết vào văn bản trong Google Chat

Tháng 7 14, 2023


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể tạo đường liên kết đối với văn bản trên web và Android khi soạn hoặc chỉnh sửa tin nhắn trong Google Chat. Bản cập nhật này cũng bao gồm khả năng sao chép qua các đường liên kết từ những nơi khác như Gmail, Docs, Sheets and Slides. Hy vọng tính năng này sẽ giúp thư trông rõ ràng, cô đọng và dễ đọc hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

Người dùng cuối:

  • Để tạo đường liên kết đối với văn bản, hãy nhấp vào biểu tượng liên kết trong thanh công cụ định dạng văn bản đa dạng thức và nhập URL.

  • Mẹo: người dùng trên web có thể sử dụng phím tắt quen thuộc (⌘+K trên MacOS và Ctrl+K trên ChromeOS & Windows) để liên kết với văn bản.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/7/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1–3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/8/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech