Tin cập nhật tuần từ 9-15/7/2023

Tháng 7 17, 2023


Cải thiện khả năng xem phương tiện trên thiết bị Android trong Google Chat

Google đang giới thiệu một trình xem phương tiện mới trong Google Chat trên thiết bị Android giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm duyệt phương tiện. Giờ đây, hình thu nhỏ phương tiện mở nhanh hơn trên toàn màn hình, phát lại lặp lại nhanh hơn và người dùng có thể chọn giữa tất cả phương tiện trong cuộc hội thoại. Google cũng đã thêm tùy chọn phương tiện được chia sẻ cho phép người dùng duyệt nhanh qua tất cả phương tiện được chia sẻ trong cuộc trò chuyện, có thể truy cập được từ cuộc trò chuyện cũng như từ chế độ xem toàn màn hình của mọi mục phương tiện.

Tìm hiểu thêm về cách gửi và chia sẻ tệp trong tin nhắn Google Chat.

 

 


Mở rộng các truy vấn dài trong Connected Sheets

Hiện tại, Google đã tạm ngưng thời gian chờ đối với bất kỳ truy vấn nào mất hơn 5 phút đối với Connected Sheets. Tuần này, Google đã kéo dài thời gian chờ từ 5 phút lên 10 phút cho BigQuery và Looker. Điều này có nghĩa là người dùng Connected Sheets sẽ có thể phân tích dữ liệu từ các truy vấn quét các tập dữ liệu thậm chí còn lớn hơn trong Sheets.

 

Lọc theo số đo và giá trị trong bảng tổng hợp với Connected Sheets cho Looker

Trước đây, người dùng Connected Sheets có thể lọc theo thứ nguyên trong bảng tổng hợp, nhưng không lọc theo biểu thức tính toán. Giờ đây, người dùng Looker có thể lọc theo các biểu thức tính toán trong bảng tổng hợp, cho phép phân tích được nhắm mục tiêu nhiều hơn trên các Connected Sheets. Ngoài ra, người dùng Looker sẽ có thể lọc theo giá trị trong bảng tổng hợp trên Connected Sheets. 

Tìm hiểu thêm về các loại biểu thức tính toán trên Looker cũng như cách tạo và sử dụng bảng tổng hợp.

 

Thêm biểu tượng cảm xúc trong Google Sheets

Biểu tượng cảm xúc là một cách tuyệt vời để mọi người thể hiện bản thân trên Google Workspace. Giờ đây người dùng có thể chèn biểu tượng cảm xúc vào Google Sheets bằng cách:

  • Nhập “@” > “Emoji” > chọn biểu tượng cảm xúc mong muốn

  • Vào “Chèn” > “Biểu tượng cảm xúc” > chọn biểu tượng cảm xúc mong muốn

 

Mở rộng quy mô cuộc họp lên 1.000 người tham dự, trong đó 500 người tham dự là người xem, hiện khả dụng đối với Google Workspace Education Plus

Vào tháng 6/2023, Google đã công bố chế độ người xem cho Google Meet. Đối với một số phiên bản Google Workspace nhất định, người dùng có thể sử dụng chế độ người xem để mở rộng quy mô cuộc họp lên đến 1.000 người tham dự, trong đó 500 người tham dự là người xem. Hiện Google đang mở rộng chức năng này đối với khách hàng của Google Workspace Education Plus.

Tìm hiểu thêm về mở rộng quy mô cuộc họp với chế độ người xem.

Nguồn: LVtech