Thêm tính linh hoạt cho các chức năng trong Google Sheets

Tháng 8 25, 2022


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu các hàm được đặt tên, một tính năng mới cho phép người dùng tạo các hàm tùy chỉnh hiệu suất cao hỗ trợ các cấu trúc công thức Google Sheets tích hợp sẵn. Để duy trì khả năng tái sử dụng trên các tệp, người dùng cũng có thể nhập các hàm được đặt tên từ các tệp hiện có, cho phép sử dụng các chức năng được tạo trong một tệp khác.

named functions

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Các hàm được đặt tên cung cấp tính linh hoạt, khả năng đọc và khả năng tái sử dụng công thức cao hơn trong và trên các trang tính. Các công thức trước đây phức tạp và khó hiểu nay có thể được đơn giản hóa thành các hàm được đặt tên dễ hiểu hơn và có thể sử dụng lại.

Tính năng này cũng được xây dựng dựa trên các cải tiến công thức gần đây: các chỉnh sửa thông minh cho công thứcđề xuất cho công thức và hàm trong trang tính.

Thông tin chi tiết:

Google cũng đang tung ra một loạt các chức năng mới và mạnh mẽ trong trang tính:

 • LAMBDA: tạo và trả về một hàm tùy chỉnh, được cung cấp cho một tập hợp tên và biểu thức_công thức sử dụng. Biểu thức công thức có thể được tính bằng cách gọi hàm trả về với nhiều giá trị như tên đã khai báo.

 • Các hàm của Lambda Helper - MAP, REDUCE, BYROW, BYCOL, SCAN, MAKEARRAY: các hàm điều hành mảng nâng cao chấp nhận một lambda có thể sử dụng lại làm đối số cùng với (các) mảng đầu vào.

 • XLOOKUP: trả về các giá trị trong phạm vi kết quả dựa trên vị trí tìm thấy kết quả phù hợp trong phạm vi tra cứu. Nếu không tìm thấy kết quả phù hợp nào, hàm sẽ trả về kết quả phù hợp nhất.

 • XMATCH: trả về vị trí tương đối của một mục trong một mảng hoặc dải ô phù hợp với một giá trị được chỉ định. XMATCH hỗ trợ chức năng đối sánh và tìm kiếm nâng cao và cho phép đối sánh ký tự đại diện với dấu chấm hỏi (?) hoặc dấu hoa thị (*).

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Trong trang tính, điều hướng đến Dữ liệu > Chức năng đã đặt tên > Thêm chức năng mới > nhập thông tin chi tiết > Tiếp theo > Tạo. Sau đó, người dùng có thể nhập công thức tùy chỉnh vào ô của trang tính.

  • Các hàm được đặt tên được tạo trong tệp tính chỉ khả dụng trong tệp đó. Để sử dụng các chức năng đã đặt tên trong Trang tính khác, hãy chọn tệp đó qua Dữ liệu > Chức năng đã đặt tên > nhập chức năng > chọn các chức năng đã đặt tên muốn thêm.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/8/2022.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals và Education Plus.

 • Không khả dụng đối với Frontline, Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ.

 • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech