Thêm thông tin được bao gồm trong thông báo nhận xét để giúp tránh lừa đảo và phần mềm độc hại

Tháng 3 10, 2022


Tóm tắt:

Khi ai đó đề cập đến người dùng trong một nhận xét trong tài liệu Google Workspace, Google sẽ gửi thông báo qua email có nhận xét đó và tên của người nhận xét. Với bản cập nhật này, Google sẽ thêm địa chỉ email của người nhận xét vào email thông báo.

Hy vọng rằng bằng cách cung cấp thông tin bổ sung, điều này sẽ giúp người dùng tự tin hơn rằng họ đang nhận được một thông báo hợp pháp chứ không phải là nỗ lực tấn công spam hoặc lừa đảo của kẻ xấu.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3/3/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng của G Suite Basic và Business.

  • Cũng khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech