[Việc cần làm] Chuẩn bị cho miền của doanh nghiệp/tổ chức khi Google Currents ngừng hoạt động

Tháng 2 22, 2023


Xin chào Quản trị viên!

Xin lưu ý rằng theo thông báo vào tháng 2/2022, Currents sẽ ngừng hoạt động từ ngày 5/7/2023. Theo đó, những dữ liệu trong Google+ đã được di chuyển sang Currents sẽ bị xoá.

Ảnh hưởng của việc này đối với doanh nghiệp/tổ chức

Google chưa phát hiện thấy hoạt động nào trên Currents trong miền kể từ khi di chuyển từ Google+ sang Currents vào tháng 7/2020. Nếu muốn giữ lại dữ liệu trong Google+ (tất cả bài đăng tạo trước tháng 7/2020), quản trị viên có thể xuất dữ liệu đó ra trước ngày 8/8/2023.

Việc cần làm

Nếu muốn giữ lại dữ liệu cũ của tổ chức trong Google+, hãy xuất dữ liệu này từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trước ngày 8/8/2023. Nếu không, dữ liệu đó sẽ bị xóa.

Google sẵn sàng trợ giúp

Nếu có câu hỏi, vui lòng xem hướng dẫn quản lý thay đổi để biết thêm thông tin.

Cảm ơn đã tin dùng Google Workspace.

– Nhóm Google Workspace

Nguồn: LVtech