Thêm tùy chọn kiểm soát ngày lễ nào hiển thị trên Google Calendar

Tháng 5 24, 2021


Tóm tắt:

Để cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn đối với Google Calendar, Google sẽ thêm một tùy chọn mới để chọn các ngày lễ sẽ hiển thị. Trước đây, lịch  hiển thị tất cả các ngày lễ cho các khu vực mà người dùng đã chọn, bao gồm cả các ngày lễ chính thức (chẳng hạn như Lễ tạ ơn ở Hoa Kỳ hoặc Kỳ nghỉ mùa hè ở Vương quốc Anh), cũng như các ngày lễ không chính thức khác (chẳng hạn như Ngày lễ tình nhân và Ngày của mẹ). Bây giờ, người dùng có thể chọn nếu muốn xem:

  • Các ngày nghỉ lễ và các ngày lễ khác: lịch sẽ tiếp tục hiển thị tất cả các ngày lễ như hiện nay.

  • Chỉ các ngày lễ: lịch sẽ chỉ hiển thị các ngày lễ chính thức đối với khu vực.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tùy chọn mới này sẽ khả dụng đối với người dùng theo mặc định. Mặc định lịch sẽ vẫn hiển thị tất cả các ngày lễ, vì vậy sẽ không có thay đổi nào trừ khi người dùng thay đổi cụ thể.

  • Người dùng cuối: để quản lý ngày lễ trên lịch, hãy truy cập Google Calendar trên web và đi đến Cài đặt > Thêm lịch > Duyệt qua lịch ưa thích > Lịch khu vực hoặc trên thiết bị di động, chuyển đến Cài đặt > Ngày lễ > Ngày lễ theo khu vực. Vui lòng tham khảo tại Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý ngày nghỉ trong Google Calendar.

Thời gian triển khai:

Google Calendar trên web và Android

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này đã khả dụng đối với tất cả người dùng.

Google Calendar trên iOS

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/5/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business, cũng như người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech