Các cải tiến làm mới việc lên lịch cho Connected Sheets hiện đã được phát hành công khai

Tháng 7 14, 2021


Tóm tắt:

Đầu năm nay, Google đã công bố một số tính năng mới cung cấp cho người dùng nhiều cách hơn để làm việc, hiển thị và tổ chức dữ liệu BigQuery bằng Connected Sheets. 

Hôm nay, một số cải tiến hiện đã khả dụng:

  • Làm mới hàng giờ

  • Ngày bắt đầu cụ thể

  • Các tùy chọn tần suất như năm ngày một lần, hai tháng một lần, v.v.

Hy vọng các tùy chọn bổ sung này giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc tự động làm mới dữ liệu ở một tần suất cụ thể với các tùy chọn lập lịch chi tiết hơn, giúp linh hoạt hơn khi làm việc với dữ liệu.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Connected Sheets sẽ được BẬT theo mặc định. Để sử dụng, quản trị viên phải thiết lập BigQuery cho tổ chức và người dùng phải có quyền truy cập vào các bảng hoặc chế độ xem trong BigQuery. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập.

  • Người dùng cuối: các tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách phân tích và làm mới dữ liệu BigQuery trong Google Sheets bằng Connected Sheets.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus và Education Plus.

  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech