Tóm tắt cuộc trò chuyện trong Google Chat giúp cập nhật tin nhắn trong Spaces

Tháng 10 21, 2022


Tính năng mới:

Tại I/O vào tháng 5/2022, Google đã giới thiệu tóm tắt cuộc trò chuyện trong Google Chat trên web. Việc này hỗ trợ cung cấp thông tin tóm tắt hữu ích về các cuộc hội thoại trong một không gian, cho phép người dùng cập nhật nhanh các tin nhắn chưa đọc và điều hướng đến các chuỗi có liên quan nhất.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Trong suốt ngày làm việc, người dùng thường chuyển đổi giữa các cuộc họp, email và chuỗi trò chuyện. Với tóm tắt cuộc trò chuyện, người dùng có thể dễ dàng cập nhật các cuộc trò chuyện mới nhất.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt bằng cách điều hướng đến Tóm tắt cuộc hội thoại. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Tóm tắt cuộc hội thoại.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/10/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 2/11/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, Frontline và Non-profits.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Education Fundamentals và G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech