Tích hợp DevOps bên thứ ba mới và cập nhật cho Google Chat, bao gồm PagerDuty

Tháng 5 19, 2022


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu và cập nhật một loạt các tích hợp DevOps bổ sung, cho phép thực hiện tác vụ trực tiếp trên các quy trình công việc chung trong Google Chat:

 • Các ứng dụng như Google Cloud Build, Asana, GitHub, Jenkins, v.v., đã được cập nhật với chức năng mới:

  • Sử dụng lệnh Slash để thực hiện các tác vụ nhanh chóng như tạo tác vụ Asana mới hoặc kích hoạt bản dựng trong Jenkins hoặc Google Cloud Build.

  • Khả năng sử dụng Hộp thoại cho các luồng quan trọng như thiết lập ứng dụng hoặc nhập thông tin chi tiết như tạo sự cố GitHub.

 • Các chuyên gia vận hành và ứng phó sự cố có thể sử dụng tích hợp PagerDuty mới để xử lý các sự cố PagerDuty từ Chat, quản trị viên sẽ có thể:

 • Nhận thông báo về sự cố PagerDuty ngay từ Google Chat.

 • Thực hiện tác vụ, bao gồm cả việc báo nhận và giải quyết các sự cố mà không cần rời khỏi cuộc trò chuyện.

Người dùng có thể tìm thấy các tích hợp này và danh sách đầy đủ các ứng dụng Chat khác do Google phát triển.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Những tích hợp bên thứ ba bổ sung trong Chat sẽ giúp người dùng cộng tác và hoàn thành công việc nhanh hơn bằng cách loại bỏ nhu cầu chuyển đổi giữa các ứng dụng và thẻ trình duyệt khác nhau.

Thông tin chi tiết:

Google có kế hoạch giới thiệu khả năng tạo không gian dành riêng để cộng tác với đồng nghiệp về các sự cố quan trọng nhằm giải quyết nhanh chóng, đúng người. Google sẽ cung cấp bản cập nhật trên Workspace Updates blog khi chức năng đó khả dụng.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, có thể chỉ định ứng dụng nào mà người dùng có thể cài đặt từ Google Workspace Marketplace.

 • Người dùng cuối: nếu được quản trị viên cho phép, người dùng sẽ có thể cài đặt ứng dụng Google Chat bằng “Trò chuyện mới” trong Google Chat. Các ứng dụng được cài đặt sẽ xuất hiện trong danh sách cuộc trò chuyện của Google Chat.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech