Tiện ích bổ sung của Google Meet hiện khả dụng trên thiết bị Android

Tháng 6 12, 2024


Tính năng mới:

Google hiện đang mở rộng quyền truy cập vào các tiện ích bổ sung của Google Meet cho các thiết bị Android. Vì vậy, người dùng có thể tìm, cài đặt và sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba và bên thứ nhất ngay trong ứng dụng Meet. Tiện ích bổ sung của Meet đã có sẵn trên thiết bị máy tính để bàn. Việc mở rộng sang các thiết bị Android giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc truy cập các ứng dụng của bên thứ ba khi họ đang sử dụng Meet khi đang di chuyển. Bạn có thể tìm thấy các tiện ích bổ sung của Meet trên thiết bị Android trong bảng "Hoạt động", nơi người dùng thường thấy các tính năng như cuộc thăm dò ý kiến ​​và Hỏi đáp. Nếu có các tiện ích bổ sung dành cho máy tính để bàn hiện không khả dụng trên thiết bị di động thì chúng sẽ được phân loại là “Không khả dụng”.

Tiện ích bổ sung trong bảng hoạt động

 

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Khả năng hiển thị của các tiện ích bổ sung được kiểm soát bởi cài đặt tiện ích bổ sung, có các nút chuyển đổi riêng biệt để hiển thị các tiện ích bổ sung của Google và các tiện ích bổ sung nổi bật của bên thứ ba. Quản trị viên có thể xem lại cấu hình của mình bằng cách truy cập Ứng dụng > Google Workspace > Cài đặt cho Google Meet > Cài đặt video trên Meet.

  • Lưu ý quan trọng: cài đặt này chi phối tính khả dụng của tiện ích bổ sung cho cả máy tính để bàn và ứng dụng Android. Cách quản trị viên định cấu hình cài đặt này sẽ xác định loại tiện ích bổ sung mà người dùng sẽ thấy. Nếu quản trị viên tắt các cài đặt này, người dùng sẽ không thấy bất kỳ tiện ích bổ sung nào.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cài đặt tiện ích bổ sung cho Google Meet.

Cài đặt tiện ích bổ sung trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

 • Người dùng cuối: Tùy thuộc vào cách quản trị viên định cấu hình trải nghiệm, người dùng có thể truy cập được hoặc không thể truy cập các tiện ích bổ sung trong Google Meet bằng thiết bị Android. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng các tiện ích bổ sung với Google Meet.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 11/6/2024.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đa triển khai (1-3  ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 24/6/2024.

*Google sẽ thêm danh mục “Nổi bật” và nút “Tải tiện ích bổ sung” (dấu cộng) để phù hợp với trải nghiệm trên máy tính để bàn. Google sẽ chia sẻ thêm thông tin trên Workspace Updates blog

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace 

Nguồn: LVtech