Tiết kiệm thời gian trả lời nhận xét trong Google Docs với tính năng Trả lời thông minh

Tháng 9 06, 2021


Tóm tắt:

Vào năm 2017, Google đã giới thiệu tính năng trả lời thông minh trong Gmail để giúp người dùng tiết kiệm thời gian bằng cách đề xuất trả lời nhanh cho thư. Giờ đây, tính năng trả lời thông minh trong Google Docs giúp tiết kiệm thời gian trả lời các nhận xét bằng cách đề xuất các câu trả lời có liên quan.

Đề xuất trả lời thông minh xuất hiện bên dưới hộp trả lời về các chủ đề nhận xét bằng tiếng Anh. Người dùng có thể chọn một câu trả lời gợi ý hoặc soạn thư. Trả lời thông minh thêm tính năng tự động sửa lỗi chính tả và soạn thảo thông minh được công bố vào tháng 1/2021 để giúp soạn nhận xét trong tài liệu một cách nhanh chóng và tự tin.

Trả lời thông minh có thể giúp tiết kiệm thời gian trả lời nhận xét trong Docs bằng cách đề xuất các câu trả lời có liên quan

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định Để tắt tính năng này, hãy chuyển đến Công cụ > Tùy chọn > Hiển thị các mục đề xuất của tính năng soạn thư thông minh. Nếu được bật, hãy nhấp vào chuỗi nhận xét trong Google Docs và Trả lời thông minh sẽ đề xuất câu trả lời nếu có. Có thể tính năng này không đưa ra đề xuất trong mọi trường hợp và hiện chủ đề nhận xét phải bằng tiếng Anh. Chỉ cần nhấp vào một gợi ý để sử dụng, một khi nhấp vào, người dùng có thể gửi nguyên văn hoặc chỉnh sửa trước khi gửi. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trả lời thông minh trong Google Docs và trả lời nhận xét trong Google Docs.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/8/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 4 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/9/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business. Cũng khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech