Xem các tin nhắn Google Chat tương ứng từ Tasks trong Chat Room

Tháng 9 07, 2021


Tóm tắt:

Khi xem nhiệm vụ của mình từ Tasks trong Chat Room, người dùng có thể nhanh chóng điều hướng trở lại thông báo Google Chat nơi nhiệm vụ được tạo hoặc chỉ định tạo nhiệm vụ.

Chỉ cần di chuột qua tác vụ trên web hoặc chọn tác vụ trên thiết bị di động rồi chọn Chat. Hy vọng tính năng này giúp hiển thị ngữ cảnh cho các nhiệm vụ dễ dàng hơn và thu hút các bên liên quan bằng các bản cập nhật, câu hỏi hoặc cộng tác thêm.

Biểu tượng mới "Xem trong Trò chuyện" trong phần Tasks của Google Chat Room

Khi xem các tác vụ trên thiết bị di động, biểu tượng trò chuyện sẽ ở góc trên cùng bên phải

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/8/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech