Tìm kiếm trong một thư mục trong Google Drive trên iOS

Tháng 8 13, 2021


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể tìm kiếm nội dung trong một thư mục cụ thể trong Google Drive trên iOS. Chỉ cần điều hướng đến thư mục muốn tìm kiếm bên trong và chọn thanh tìm kiếm - người dùng sẽ thấy danh sách các thư mục, tài liệu và được đề xuất để tinh chỉnh kết quả tìm kiếm. Chọn thẻ thư mục trước khi nhập truy vấn tìm kiếm.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Google đã nhận được phản hồi rằng người dùng thường điều hướng đến các thư mục cụ thể để hợp lý hóa trải nghiệm tìm kiếm. Hy vọng thay đổi này giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy các tập tin quan trọng dễ dàng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối:

    • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tìm tập tin trong Google Drive trên iOS.

    • Cần nâng cấp ứng dụng Google Drive dành cho iOS lên phiên bản 4.2021.28202 hoặc mới hơn.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/7/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech