Tìm tệp nhanh hơn với chip tìm kiếm trong Google Drive

Tháng 3 31, 2023


Tính năng mới:

Tháng trước, Google đã công bố trước nhiều tính năng mang lại trải nghiệm mới trong canvas thông minh, bao gồm cải tiến Google Drive để giúp người dùng hoàn thành các tác vụ thường xuyên nhanh hơn.

Hôm nay, Google sẽ giới thiệu chip tìm kiếm trong Drive cho phép người dùng lọc theo các tiêu chí như loại tệp, chủ sở hữu và ngày sửa đổi lần cuối. Việc lọc theo các tiêu chí này giúp thu hẹp phạm vi và tìm các tệp có liên quan nhanh hơn trong bất kỳ chế độ xem nào trên Drive.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tìm tệp trong Google Drive.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/3/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị của tính năng) bắt đầu từ quý 2 năm 2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech