Tin cập nhật tuần từ 11-17/3/2024

Tháng 3 18, 2024


Cảnh báo biểu ngữ về giới hạn dung lượng mục trên Google Drive trong bộ nhớ dùng chung

Để cung cấp cho người dùng khả năng hiển thị rõ ràng hơn khi bộ nhớ dùng chung trong miền sắp đạt đến giới hạn dung lượng mục (400.000 mục), Google sẽ giới thiệu cảnh báo biểu ngữ xác định dung lượng bộ nhớ dùng chung hiện tại. Các biểu ngữ này sẽ hiển thị khi dung lượng còn lại dưới 20% và sẽ chỉ xuất hiện đối với những người dùng có quyền chỉnh sửa để thêm nội dung vào bộ nhớ dùng chung cụ thể. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai

  • Bản phát hành theo định kỳ: dự kiến ngày 3/4/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Essentials Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning upgrade và Nonprofits. 

Tìm hiểu thêm về giới hạn dung lượng mục trong bộ nhớ dùng chung.

 

Nhập số vào các điều khiển thanh trượt trên Google Docs, Slides and Drawings

Google đã thêm mục nhập số bên cạnh tất cả các điều khiển thanh trượt dùng để điều chỉnh hình ảnh và hình dạng trong Google Docs, Slides, Drawings. Với bản cập nhật này, hy vọng người dùng sẽ dễ dàng điều chỉnh chính xác hơn. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai

  • Bản phát hành theo định kỳ: dự kiến ngày 2/4/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân. 

Tìm hiểu thêm về cắt xén và điều chỉnh hình ảnh.

 

Giới hạn lịch sử phiên bản được cập nhật đối với các dự án Apps Script

Đầu năm nay, Google đã thông báo rằng người dùng có thể tạo và lưu tối đa 200 phiên bản cho các tập lệnh mới tạo. Google đã mở rộng giới hạn này cho tất cả các tập lệnh. Nếu cần, có thể xóa vĩnh viễn nhiều phiên bản tập lệnh cùng lúc khỏi trang lịch sử dự án bằng tính năng “Xóa hàng loạt” mới. 

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Tìm hiểu thêm bằng cách sử dụng tài liệu dành cho nhà phát triển về cách làm việc với các phiên bản Apps Script.

 

Bộ thiết bị phòng họp Logitech Rally Bar được Google Meet chứng nhận đã được bán

Bộ thiết bị phòng họp của Logitech Rally Bar dành cho Google Meet hiện đã được tung ra thị trường. Những bộ dụng cụ này được tối ưu hóa cho những không gian nhỏ có thể chứa từ 3 đến 5 người. Thiết bị có thể được sử dụng như một thiết bị phòng họp, ở chế độ USB kết nối với PC phòng họp hoặc kết nối qua laptop. 

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace có thiết bị phần cứng Google Meet. 

Truy cập trang web của Logitech để biết thêm thông tin về cách mua bộ thiết bị phòng họp.

Nguồn: LVtech