Cải thiện diện mạo một cách tinh tế bằng cách chỉnh sửa ảnh chân dung khi sử dụng Google Meet trên web

Tháng 3 16, 2024


Tính năng mới:

Vào tháng 10/2023, Google đã giới thiệu tính năng chỉnh sửa ảnh cho Google Meet trên thiết bị di động. Bắt đầu từ hôm nay, Google sẽ mở rộng chức năng này cho Google Meet trên web. Người dùng có thể sử dụng tính năng chỉnh sửa ảnh chân dung để chỉnh sửa nhẹ diện mạo trước hoặc trong cuộc họp, giúp cảm thấy thoải mái và tự tin hơn về diện mạo trong cuộc gọi điện video.

Có thể chọn từ hai chế độ chỉnh sửa dọc:

  • Tinh tế: làm mịn da rất nhẹ, làm sáng vùng da dưới mắt và làm trắng mắt.

  • Làm mịn: làm mịn da hơn một chút, làm sáng vùng da dưới mắt và làm trắng mắt.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/3/2024.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/4/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching & Learning Upgrade, Google One và Google Workspace Individual.

Nguồn: LVtech