Tin cập nhật tuần từ 13-19/2/2023

Tháng 2 20, 2023


Nền video 360 độ khả dụng cho Google Meet trên thiết bị di động

Thêm vào thư viện nền sống động hiện hữu của Google, người dùng Meet trên thiết bị di động có thể sử dụng một số nền video 360 độ mới. Những hình nền này—bao gồm bãi biển và đền đài—sử dụng con quay hồi chuyển trên thiết bị để tạo trải nghiệm năng động. Lưu ý rằng Quản trị viên có thể bật hoặc tắt nền đối với người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng trên thiết bị Android và iOS đối với tất cả người dùng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

 

Tiện ích có thể chỉnh sửa hiện khả dụng cho ứng dụng Chat

Giờ đây, nhà phát triển có thể bao gồm các tiện ích tương tác như hộp kiểm, nút radio và danh sách thả xuống trong thẻ ứng dụng Chat được đăng trong luồng tin nhắn. Điều này sẽ cho phép người dùng nhanh chóng sửa đổi thông tin được gửi từ các ứng dụng Chat, chẳng hạn như:

  • Thay đổi người được giao trên thẻ nhiệm vụ hoặc thay đổi ngày đến hạn trên thẻ nhiệm vụ

  • Chọn hoặc bỏ chọn các tùy chọn trên thẻ

Phiên bản phát hành:

Tính năng này hiện khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, Frontline, cũng như phiên bản G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech