Tin cập nhật tuần từ 14/8-20/8/2023

Tháng 8 21, 2023


Bắt đầu với smart canvas trong Google Sheets 

Khi mở một bảng tính hoặc thẻ mới trong Google Sheets, giờ đây, người dùng sẽ thấy “Nhập @ để chèn” để giúp bắt đầu sử dụng các tính năng canvas thông minh có sẵn trong Sheets.

Get started with smart canvas in Google Sheets

 

 


 

Giao diện mới cho các ứng dụng Google Docs, Sheets, và Slides  trên thiết bị Android

Google đang giới thiệu một thiết kế trực quan được hiện đại hóa cho các ứng dụng Google Docs, Sheets và Slides trên thiết bị Android. Trong những tuần tới, người dùng Android sẽ nhận thấy giao diện được làm mới cho thanh công cụ chỉnh sửa, biểu tượng, màu nền, v.v.

Nguồn: LVtech