Tin cập nhật tuần từ 19-25/2/2024

Tháng 2 26, 2024


Cách mới để sử dụng canvas thông minh trong Google Docs

Google đang giới thiệu một tính năng mới trong Google Docs sử dụng canvas thông minh để tăng năng suất và hợp lý hóa quy trình làm việc. Bắt đầu từ tuần này, người dùng sẽ thấy các đề xuất tự động hoàn thành email, theo sau là tùy chọn chuyển đổi khối người bằng cách sử dụng phím Tab. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai.

  • Bản phát hành theo định kỳ: dự kiến vào ngày 7/3/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Tìm hiểu thêm về cách chèn khối thông minh vào Google Docs.

Nguồn: LVtech